VSTUPTE

 

 

Za vznik tohoto webu je třeba poděkovat především veleváženému  Pukýtovi, neboť bez jeho usilovného shánění materiálů o MÚMK by vznikl jen obtížně. A za přetrvávání existence tohoto webu od 22. června posledního roku Bureše je třeba poděkovat věhlasnému altistovi Ruferovi, který to sponzoruje. Dvaadvacetkrát jim sláva!