• home • o mumk • historie • napsali • mp3 • diskografie • texty • fotky • koncerty • odkazy • kontakt •

    Historie souboru

 

    Valná většina členů ansámblu se znala již od útlých let, neboť všichni navštěvovali první stupeň hlízovské základní školy, kde v místní jednotřídce měli spoustu času na to, aby sladili své unikátní hudební a hlasové projevy, sami pak při přechodu na druhý stupeň (jež hlízovské ratolesti již absolvují v Plzni) zjistili, že jejich muzikální cítění se od ostatních spolužáků zkažených popkulturou a nástrahami velkoměsta poněkud vymyká. Nebylo divu, neboť tradiční hlízovský folklor je na hony vzdálen od dnešní hudební prezentace, jež je možno spatřiti v médiích. Právě folklorní podhoubí rodné vísky vtiskuje jedinečnou hudebnost do produkce skupiny Markantní úbytek mechanických krtků.

    Sama skupina vzniká již tak dávno, že samotní členové nejsou schopni tuto událost vročiti do nějakého konkrétnějšího časového rámce, všichni se však shodují, že datum vzniku kapely je v podstatě nedůležité, neboť již od útlého dětství provedli společně řadu vystoupení, ať už jako žáci základní školy, či na hlízovské návsi při velkém množství lidových veselic, které se zde během roku konají.

    Přelomem v existenci kapely je však vystoupení mimo jejich domovinu, stává se tomu tak na konci roku 1999, kdy vystupují v malebném městečku Volyně v jihozápadních Čechách v místním hostinci Na Nové. Úspěch, kterému se zde kapele dostává je tak obrovský, že skupina později znovu a znovu čerpá ze svojí legendární proslulosti, jež si na jihozápadě vydobyla, což lze dokladovat jejím častým vystupováním v této oblasti.

    Jako každá kapela, i MÚMK chce nějak prorazit do obecnějšího povědomí, což logicky vyúsťuje v pokus prezentovat svůj um na nějaké hudební přehlídce; jako kapela hrající folklor si vybírá oblastní kolo Porty 2001 ve Strakonicích, tedy v okresním městě oblasti, kde nalézá největší množství svých  fanoušků. O obdivu, jemuž se MÚMK od posluchačů dostává dostatečně svědčí i tento úryvek z místního tisku: "... Navštívil jsem jasnozřivé vystoupení skupiny M.Ú.M.K. na strakonickém kole Porty ... předvedla vystoupení osvobodivé síly a sarkasmu ... Mohu se jej odvážit srovnat s kapelami Plastic People of The Universe ...  Jsou opravdu důstojnými vnuky Allena Ginsberga. Pamatujme si datum 21. 4. 2001. To se underground opět zvedl z popela a přinesl chuť skutečné vnitřní nezávislosti.", avšak porota hodnotící vystoupení jednotlivých účastníků přehlídky je zcela hluchá k brilantnímu výkonu skupiny, jež u ní zůstává nepochopen a je možné se dočísti v místním tisku i tato slova, jež se s porotou shodují: "...Jednu pihu na kráse ale strakonické portování přece jen mělo. A tou bylo vystoupení mnohačlenné formace s nedešifrovaným názvem MUMK...".

    Členové kapely si později mnohokrát kladou otázku, jak je možné, že někdo je schopen jejich folklor takto pohanit, jak je možné, že porota nebyla schopna ocenit jejich kvality - dospívají k názoru, že jejich projev je natolik prostě lidový, že porota složená ze samých měšťáků není schopna hlubší reflexe přidržujíce se hudebního prostředí v němž žije. Jejich odpovědí tedy je konec pokusů vnutit se do vkusu segmentu společnosti, který jejich projevu nerozumí a naopak pilná prezentace po všemožných koutech vlasti, kde obšťastňují čivy těch, co nejen slyší, ale také umí naslouchat jejich mírumilovnému lidovému folkloru.

 

Spolupráce

 

    MÚMK navázal za pomoci styčného důstojníka spolupráci s altovým hnutím Dvaadvacítka. Na 1. summitu 22 & MÚMK si obě strany navzájem rozšifrovaly svou organisační strukturu a na konci setkání sepsaly a hned posléze signovaly memorandum vyjadřující touhu po další spolupráci.

 

 

• home • o mumk • historie • napsali • mp3 • diskografie • texty • fotky • koncerty • odkazy • kontakt •